Utprovning boots

Jag hjälper till att prova ut boots av märken Scootboots, Evo Boots och Equine Fusion (active jogging)

En utprovning av boots kostar 350 kr.  Vid utkörning tillkommer 60kr/mil enkel väg.

Just nu har jag inga tider för att köra ut för utprovning, finns dock  ett fåtal tider hemma på vår gård men då måste man alltså komma hit med sin häst. Jag hoppas att kunna få mer tid framåt hösten att kunna köra ut lite mer.